RAJ MASTERS -> ILR RAJASTHAN

Back to Home

DIVISION_ID DIVISION_ENG DISTRICT_ID DISTRICT_ENG TEHSIL_ID TEHSIL_ENG ILR_ID ILR_CODE ILR_ENG ILR_MANGAL
1 2 3 4 5 >
1 Ajmer Division 14 Nagaur 127 Degana 2850 131007002240 Chui चुई
1 Ajmer Division 14 Nagaur 127 Degana 2851 131007002250 Khudikala खुड़ीकलां
1 Ajmer Division 14 Nagaur 373 Sanju 1032 112005630040 Chui चुई
1 Ajmer Division 14 Nagaur 373 Sanju 1036 112005630080 Khuri Kalan खुड़ीकलां
4 Jaipur Division 13 Sikar 388 REENGUS 946 111005550020 Chomu Purohitan चौमु पुरोहितान
4 Jaipur Division 13 Sikar 388 REENGUS 2816 131007001900 PATWARI KA BAS पटवारी का बास
4 Jaipur Division 13 Sikar 388 REENGUS 953 111005550090 Reengus रींगस
4 Jaipur Division 13 Sikar 388 REENGUS 2608 111009630010 BAWARI बावड़ी
4 Jaipur Division 13 Sikar 387 PATAN 956 111005560010 Bega Ki Nangal बेगा की नांगल
4 Jaipur Division 13 Sikar 387 PATAN 959 111005560040 Dabla डाबला
4 Jaipur Division 13 Sikar 387 PATAN 967 111005560120 Raipur Patan रायपुर पाटन
4 Jaipur Division 13 Sikar 387 PATAN 961 111005560060 Hasampur हसामपुर
4 Jaipur Division 13 Sikar 387 PATAN 965 111005560100 Patan पाटन
5 Jodhpur Division 15 Jodhpur 141 Balesar 2848 131007002220 Bastava बस्तवा
5 Jodhpur Division 15 Jodhpur 141 Balesar 2849 131007002230 Dhadhniya Sansan ढ़ाढ़णिया सांसण
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1130 114005740090 Ramgarh रामगढ
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1122 114005740010 Beeda बीदा
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1134 114005740130 Sonoo सोनू
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1133 114005740120 Shahgarh शाहगढ़
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1129 114005740080 Myajlar म्‍याजलार
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1127 114005740060 Khuiyala खुईयाला
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1126 114005740050 Khoohri खुहडी
5 Jodhpur Division 16 Jaisalmer 384 SAM 1132 114005740110 Sam सम
5 Jodhpur Division 15 Jodhpur 145 Pipar City 2547 113009530070 Salwa Khurd सालवा खुर्द
5 Jodhpur Division 15 Jodhpur 136 Bhopalgarh 1081 113005690030 Dewatra देवातड़ा

Total Records 2753