RAJ MASTERS -> POLICE CIRCLE

Back to Home

SN PC_ID PD_ID RANGE_ID RANGE_ENG PD_ENG CIRCLE_ENG CIRCLE_MANGAL PC_CODE
1 2 3 4 5 >
1 52 11 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR WEST CHOMU चौमू 279971603
2 53 12 4 JAIPUR RANGE JAIPUR RURAL KOTPUTALI कोटपुतली 279971644
3 54 12 4 JAIPUR RANGE JAIPUR RURAL SHAHPURA शॉहपुरा 278781571
4 55 12 4 JAIPUR RANGE JAIPUR RURAL DUDU दूदू 279971727
5 56 12 4 JAIPUR RANGE JAIPUR RURAL SAMBHAR सांभर 278781749
6 57 11 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR WEST JHOTWARA झोटवाड़ा 275711740
7 59 13 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR SOUTH ASHOK NAGAR अशोक नगर 275561673
8 60 11 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR WEST SADAR सदर 275711672
9 61 13 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR SOUTH SODALA सोढ़ाला 278781691
10 64 14 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR EAST SANGANER सांगानेर 275561568
11 65 14 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR EAST GANDHI NAGAR गांधी नगर 275741611
12 66 14 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR EAST ADARSH NAGAR आदर्श नगर 275741577
13 67 13 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR SOUTH MANSAROVAR मानसरोवर 275561684
14 69 15 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR NORTH KOTWALI कोतवाली 275601600
15 70 15 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR NORTH MANAK CHOWK मानक चौक 275601660
16 71 15 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR NORTH RAMGANJ रामगंज 275601699
17 72 15 3 JAIPUR COMMISSIONERATE JAIPUR NORTH AMER आमेर 275651745
18 77 16 4 JAIPUR RANGE DAUSA DAUSA दौसा 275651746
19 78 16 4 JAIPUR RANGE DAUSA BANDIKUI बांदीकुई 275651721
20 79 16 4 JAIPUR RANGE DAUSA MAHAWA महवा 275651621
21 80 17 4 JAIPUR RANGE JHUNJHUNU JHUNJHUNU URBAN झुन्‍झुनुं शहरी 275481726
22 81 17 4 JAIPUR RANGE JHUNJHUNU CHIDAWA चिड़ावा 275481679
23 82 17 4 JAIPUR RANGE JHUNJHUNU KHETARI खेतड़ी 275481704
24 83 17 4 JAIPUR RANGE JHUNJHUNU NAVAL GARH नवल गढ़ 275481658
25 84 18 4 JAIPUR RANGE SIKAR SIKAR CITY सीकर सिटी 275541713

Total Records 223